Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

New kittens

Three new kittens were born in this store room -they are in the dark so you have to enlarge the picture to see them a bit...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου