Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

AFTER the earthquake...

I had to cook something to distract me...so here it is:
lentil humus-healthy dip made of lentils boiled in salted water along with carrots, celery and leek. I always add one bay leaf and a clove of garlic.

When ready and cool, mash lentils and and add some olive oil.
Store in the fridge for a couple of days. You can also add freshly cut parsley.
ENJOY!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου